Prédikációk

………………………………………………………………………………

A  prédikációk  a  református  templomban  hangzottak  el. 

Néhányuk nem tartalmazza az istentisztelet teljes anyagát (csak magát a prédikációt).

………………………………………………………………………………

Karácsony – 2013

………………………………………………………………………………

Falunapi igehirdetés – 2013.07.28.

………………………………………………………………………………

 

 

       A halálról

 

1. Felkészülés az élet utáni életre (Simeon)

2. Felkészülés a halál előtti életre ( Pál)

3. Mi vár ránk a halál után?

4. A két halott jellemzése

5. Halottidézés helyett igehallgatás!

6. Tanuljunk elszakadni, halottainkat elengedni – 1

7. Tanuljunk elszakadni, halottainkat elengedni – 2

………………………………………………………………………………

 

 A torony századik évfordulóján elhangzott beszédek:

Torony, 100 éves évforduló, prédikáció Mária és Márta kapcsán

Antal József: Toronyról, toronyépítésről

Fotókiállítást megnyitó beszéd – Vitus István

                 Ugyanaznap, az idősek délutánján elhangzott prédikáció (Antal József) :

A vidám megöregedés művészete – 2012. aug. 26.

 

………………………………………………………………………………

 


 

Prédikációk a lélekölő fáradtságról,

amibe bele szoktunk betegedni

 

2012.03.25.  A fáradtság okai

2012.04.15. Fáradtság a szerepjátszás miatt

2012.04.22. Fáradtság a túlzott megfelelni-akarás és ön-elégedetlenség miatt

2012.04.29. Fáradtság az el nem intézett (magán)ügyek nyomasztó terhe miatt

2012.05.05. Fáradtság az aggodalmaskodás miatt

2012.05.13. Fáradtság a keserűség és harag miatt

2012.05.20. Depresszió

………………………………………………………………………………

 

 

Prédikációk a “Mi Atyánk”-ról:

1 Hogyan imádkozzunk?

2 Mi Atyánk- szenteltessék meg a te neved!

3 Jöjjön el a te országod! -1 (karácsony 1. napján)

4 Jöjjön el a te országod! -2 (karácsony 2. napján)

5 Legyen meg a te akaratod! (újév 1. napján)

6 Mindennapi kenyerünk (presbiteri eskütétel napján)

7 Bocsásd meg vétkeinket!

8 Szabadíts meg kísértéstől, gonosztól!

9 Tied az ország

10 Tied a hatalom

11 Tied a dicsőség

12 Ámen

………………………………………………………………………………

 

Prédikációk a “Hegyi beszéd” alapján:

 

1 Ne ölj! – 1.

2 Ne ölj! – 2.

3 Ne paráználkodjál

4 Beszédünk (az igen és a nem)

5 Ne esküdj!

6 Ha arcul ütnek…

7 Szeresd ellenségedet!

8 Adj, de titkon!

9 Hogyan böjtöljünk?

 

………………………………………………………………………………………

 

Az angyaltáborok (utcagyerekek és árvák)

kapcsán elhangzott prédikációk:

 

 ………………………………………………………………………………………

III. Angyaltábor – 2013.08.02  (Igét hirdet: Antal Enikő)

 ………………………………………………………………………………………

 II. Angyaltábor – 2012:              

 

Prédikáció a tábor idején – 2012.08.05.

 ………………………………………………………………………………………

I. Angyaltábor – 2011:

1. Prédikáció a gyerektábor idején

 

2 . Prédikáció a  gyerektábor utáni első vasárnapon

 

3.  Prédikáció a gyerektábor utáni második vasárnapon