Intézmények

 …………………………………………………………………………………….

 

ÖNKORMÁNYZAT

.

Ezúton kérem tisztelettel az önkormányzatnak bármely tagját, hogy amennyiben jónak látja a falu lakóinak tájékoztatását az önkormányzat munkájáról (vagy legalább az önkormányzat összetételéről), szíveskedjék azt írásban átküldeni a “Kapcsolat” menüpont alatti címre.

.

Köszönettel,

a honlap rendszergazdája


…………………………………………………………………………………….


OKTATÁS

 

A faluban nyolc osztályos általános iskola működik, az óvodásokat két csoportban oktatják. A tanerő tíztagú.

Az iskola és az óvoda épülete 1972-ben készült.

A 2011-2012-es tanévre 49 iskolás és 40 óvodás gyerek iratkozott be.

Az utóbbi években sikerült kivitelezni a két épület hőszigetelését, a gáz bevezetését és belső illemhelyek elkészítését.

Az iskolában hagyományőrző tánccsoport működik Both József és Zsuzsa irányításával.

(NEMSOKÁRA KÉPEK IS LESZNEK FELTÖLTVE!)

………………………………………………………………………………………

 

            FALU KÚTJA EGYESÜLET

.

A Falu Kútja Egyesület célkitűzése a györgyfalvi hagyományos népi (szellemi és tárgyi) kultúra által kínált lehetőségek kiaknázása, a közösség javára való értékesítése, a faluturizmus fejlődésének segítése, valamint ezen értékek konzerválása, ápolása és áthagyományozása. Mindezt elsősorban változatos kulturális programok által kívánjuk elérni. Az egyesület eddigi tevékenységét, aktuális programjait megtekinthetik honlapunkon, a következő hivatkozásra kattintva:

www.falukutja.ucoz.com

………………………………………………………………………………………

 

A GEORGIKON ALAPÍTVÁNY

.

     Közvetlenül a rendszerváltás után, még 1990 januárjában, a helyi református lelkész hollandiai kapcsolatainak köszönhetően, megérkezett az első segélyszállítmány Györgyfalvára, melyet számos további követett. Gyorsan kialakult egy szoros kapcsolat egy hollandiai református gyülekezettel. A hollandok részéről hatalmas volt a lelkesedés, a lendület és a tenni akarás. Hamar felismerték, hogy a segítségnyújtásnak nem az a legjobb formája, hogy megraknak egy teherautót mindenféle holmival és itt szétosztogatják. Az itteni embereket szerették volna megtanítani, hogy segítsenek magukon. Ambíciós tervekkel, ötletekkel jöttek, melyek kivitelezéséhez már nem volt elegendő a helyi önkéntesek és a református egyház által biztosított keret. Egy partner szervezetre volt szükség, így született meg a Georgikon falufejlesztési alapítvány. A neve összetett szó, az első rész a György névre utal, a „kon” pedig földművelőt jelent görögül. Az alapítvány a teljes falut kellett képviselje, felekezetre és nemzetiségre való tekintet nélkül. A vezetőségébe meghívtak ezért római katolikus és román nemzetiségű tagokat is. Elnöke lett az akkori alpolgármester, alapító tagok a református egyház akkori gondnoka, a római katolikus egyház gondnoka, egy nyugdíjas értelmiségi, valamint egy helyi vállalkozó, mint a holland fél képviselője. A román közösség tartózkodott a részvételtől.

Az alapítvány célja, amint az a nevében is szerepel, a falu fejlesztése. Itt benne van minden szint, ahol szükséges és lehetséges a változás: anyagi-, szociális- és kulturális téren egyaránt.

Anyagi téren is több szinten történtek fejlesztések:

-          A Kolozsvárral összekötő útszakasz javítása, egy részének a leaszfaltozása.

-          A gázhálózat befejezése és üzembe helyezése.

-          A falu között a legforgalmasabb útszakasz lebetonozása.

-          Az elavult vízhálózat kicserélése műanyag csövekre.

-        Helyi vállalkozások indítása és támogatása: asztalos műhely, pékség, kerámia műhely, mészárszék, gombatenyészet, stb. Egy kisebb ipari park is létrejött, ahol három cég folytatja jelenleg a tevékenységét.

-          Bemutató fóliaház létesült, több család részesült támogatásban egy saját fóliasátor felállításához.

-          Mezőgazdasági gépek, fejőgépek juttatása szimbolikus összegekért.

-          A faluturizmus beindítása és kifejlesztése, egy vendégház működtetése.

Szociális téren a legfontosabb megvalósítás egy orvosi rendelő létesítése volt, ahol a családi orvos, a gyermekorvos valamint egy fogorvos folytatja tevékenységét. Ezenkívül évekig működött egy szegénykonyha, ahol hetente háromszor, teljesen ingyen, egy kiadós ebédben részesültek az arra rászorulók.

Kulturális téren a helyi tánccsoport támogatását említhetjük meg.

Rendszeres támogatásban részesült ezenkívül az iskola, minden gyerek számítógépet kapott, az óvodában mellékhelyiséget létesítettünk, az udvaron meg játszóteret.

Az alapítvány és a faluközösség közti kommunikáció, a lakosok tájékoztatása és oktatása céljából létrejött egy helyi folyóirat, a Györgyfalvi Lap, mely havonta jelenik meg és minden család ingyen kapja a postaládájába. Szerkesztői és munkatársai györgyfalvi fiatalok. Két nyelven jelenik meg, magyarul 400, románul 60 példányban. Egy időszakban az elszármazottak és külföldiek is igényelhették és megkapták postán keresztül a lapot.

A Georgikon alapítvány 1993-ban jött létre, gyakorlatilag 1994-től lehet számítani a működését. Egy évtized alatt sok minden megvalósult, létrejött és változott. Változott az ország helyzete, és a falué is. Lassan egyre világosabbá vált, hogy változásokra van szükség az alapítvány szerkezetében és tevékenységében is. Szorosabbá kellett volna tenni a kapcsolatot az alapítvány és a faluközösség között. Fiatalokat szerettünk volna bevonni az alapítvány tevékenységébe. Egy pályázatot nyertünk, melynek keretében 15 helyi fiatal közösségfejlesztő képzésben részesült. Végül ezek a fiatalok nem az alapítvány tevékenységében vettek részt, hanem létrehozták a saját szervezetüket.

Az alapítvány jelenleg az orvosi rendelőt és az ipari parkot működteti, valamint megjelenteti továbbra is a helyi folyóiratot.

………………………………………………………………………………………